gora

Ubezpieczenie uczniów
w Roku Szkolnym 2017/18

Odwiedziny

 


Naszych uczniów ubezpiecza

Dla spraw w okresie od 1.09.2015 do 31.08.2017 obowiązuje polisa nr EDU-A/P 024945

Dla spraw od 1.09.2017 obowiązuje polisa nr  EDU-A/P 040182

Opłata składki wyłącznie gotówką w kasie szkoły

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Graficzna instrukcja internetowego zgłoszenia szkody

Druk zgłoszenia szkody

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela świadczeń

 

 

Opracowanie: IK

początek strony