gora

Komunikaty dla rodziców i uczniów

Odwiedziny

 

Komunikat 7                     

W sprawie: Spotkań wychowawców z Rodzicami uczniów

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2017/2018, w środę 24stycznia 2018 roku w godzinach 16.30 i 17.30 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców klas z rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest podsumowanie pracy i analiza wyników nauczania w  pierwszym semestrze.
W tym dniu zajęcia odbywają się wg normalnego planu, zajęcia warsztatowe odbywają się normalnie.
Uczniów proszę o przypomnienie rodzicom o terminach spotkań.

            Zmiany:

·         11 lekcja – 3az – złączenie grup – Tomasz Kasprowicz

·         12 lekcja – 3az – złączenie grup – Tomasz Kałaczyński

·         13 lekcja – 3az – podział wg planu

 

Poniżej przedstawiam przydział sal, w których odbędą się spotkania.

klasa

wychowawca

godzina i sala

16.30

17.30

1at

MG

 

B104

1bt

SJ

B203

 

1ct

BL

 

B203

2at

TO

B3

 

2bt

RZ

B202

 

2ct

PK

B102

 

2dt

MM

B105

 

3at

DG

C101

 

3bt

DR

B4

 

3ct

MB

B103

 

3dt

AM

B104

 

3et

DH

C109

 

4bt

MO–23.01.2018 godz. 16.00 s. B104

4ct

KK

C100

 

4dt

AJ

B201

 

4et

AK

B100

 

1ml

TK

D107

 

1mm

LM

B200

 

1k

LO

C2

 

2az

KI

 

B102

2bz

SK

 

B105

2el

PG

 

B103

3az

KT

 

C101

3ez

RY

B204

 

Obłożenie sal lekcyjnych:

sala

godzina 16.30 oddział, wychowawca

godzina 17.30 oddział, wychowawca

B3

2at – TO

 

B4

3bt – DR

 

B100

4et – AK

 

B102

2ct – PK

2az – KI

B103

3ct – MB

2el – PG

B104

3dt – AM

1at – MG

B105

2dt – MM

2bz – SK

B200

1mm – LM

 

B201

4dt – AJ

 

B202

2bt – RZ

 

B203

1bt – SJ

1ct – BL

B204

3ez – RY

 

C100

4ct – KK

 

C101

3at – DG

3az - KT

C109

3et – DH

 

D107

1ml - TK

 

 

Podpisał: Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

Komunikat 6                     

W sprawie: Spotkań wychowawców z Rodzicami uczniów

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2017/2018, w środę 13 grudnia i czwartek 14 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców klas z Rodzicami uczniów. Tematem spotkań jest przedstawienie Rodzicom przewidywanych ocen za semestr pierwszy.
W tych dniach wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się według normalnego planu lekcji.

Ponadto, w dniu 14.14.2017 o godz. 16.30 w sali A1 odbędzie się spotkanie informacyjno-sprawozdawcze realizacji programu ERASMUS+. Na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli Rad Klasowych Rodziców.

Spotkania wychowawców z Rodzicami uczniów w środę 13.12.2017:

klasa

wychowawca

sala

3et

DH

B3

2at

TO

B4

 

Spotkania wychowawców z Rodzicami uczniów  w czwartek 14.12.2017:

klasa

wychowawca

sala

1at

MG

B1

1bt

SJ

B203

1ct

BL

B109

2at

--

--

2bt

RZ

B202

2ct

PK

B102

2dt

MM

B105

3at

DG

C101

3bt

DR

B2b

3ct

MB

B103

3dt

AM

B4

3et

--

--

4bt

MO

B2a

4ct

KK

C100

4dt

AJ

B201

4et

AK

B100

1ml

TK

D107

1mm

LM

B104

1k

LO

C2

2az

KI

D105

2bz

SK

D106

2el

PG

B208

3az

KT

B200

3ez

RY

B204

podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat 5                      

W sprawie: Drzwi otwartych dla rodziców uczniów

Informuję Sz. P. Rodziców uczniów, że zgodnie z harmonogramem Roku Szkolnego 2017/2018,

w środę 25.10.2017 roku w godzinach 16.00 - 18.00

odbędą się spotkania wychowawców klas i wszystkich pozostałych nauczycieli z Rodzicami uczniów. Formuła spotkania to "drzwi otwarte" Wykaz pomieszczeń, gdzie nauczyciele będą do dyspozycji Rodziców będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

Jednocześnie informuję, że o godz. 17.00 Dyrektor Szkoły spotka się z Prezydium Rady Rodziców w swoim gabinecie pok. A10

W tym dniu zajęcia lekcyjne będą odbywały się wg zastępczego planu czasowego - lekcje 40 min., a po 11 godzinie lekcyjnej zostaną zawieszone.  Podaję plan zastępczy:

Nr kolejny lekcji

Czas trwania

1

7.15 – 7.55

2

8.00 – 8.40

3

8.45 – 9.25

4

9.30 – 10.10

5

10.15 – 10.55

6

11.10 – 11.50

7

11.55 – 12.35

8

12.40 – 13.20

9

13.25 – 14.05

10

14.20 – 15.00

11

15.05 – 15.45

 

podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat 4                      

W sprawie: Organizacji wycieczki szkolnej do Czech, Austrii i Niemiec

 

Informuję Sz. Państwa Rodziców, że w niedzielę 17.09.2017 roku od godziny 22.00 szkoła będzie otwarta na przyjęcie uczestników wycieczki zagranicznej uczniów naszej szkoły.
Do dyspozycji będzie także otwarty parking szkolny dla samochodów Rodziców uczestników wycieczki. Autokar, po dokonaniu kontroli technicznej przez funkcjonariuszy policji (kontrola już jest zamówiona) zostanie podstawiony na terenie szkoły.
Wyjazd z terenu szkoły planowany jest około godz. 0.30
Ze względu na konieczność przestrzegania dopuszczalnego czasu pracy kierowców, w czasie trwania wycieczki obowiązuje ścisła dyscyplina czasowa.
Proszę o dopilnowanie zabrania dokumentów tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Wyjazd realizuje Biuro Podróży „KORSARZ”
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel./fax 0048-61-8517-592, tel. 61-855-33-96

 

 

podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

 

Komunikat 3

W sprawie: Organizacji spotkań Rodziców z wychowawcami

Informuję Sz. Państwa Rodziców uczniów, że zgodnie z harmonogramem Roku Szkolnego 2017/2018, we wtorek 12.09.2017 oraz
w środę 13.09.2017 roku odbędą się spotkania organizacyjne z wychowawcami klas. Tematem wiodącym spotkań jest organizacja roku szkolnego.
Harmonogram spotkań jest następujący:

oddział wychowawca wtorek godz. 17.00 - sala środa godz. 16.30 - sala
2at TO - B1
2bt RZ - B202
2ct PK - B102
2dt MM - B105
3at DG - C101
3bt DR - B3
3ct MB - B103
3dt AM - B4
3et DH B3 -
4bt MO - B104
4ct KK - C100
4dt AJ - B201
4et AK - B100
2az KI - C109
2bz SK - B203
2el PG B4 -
3az KT - D105
3ez RY - B204

Wszystkie zajęcia lekcyjne w dniach spotkań z wychowawcami odbywają się wg normalnego planu lekcji.

podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat 2


W sprawie:
Organizacji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2017/2018

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w poniedziałek 4 września 2017 rozpocznie się nowy rok szkolny. Harmonogram inauguracji jest następujący:

klasa

wychowawca

godz. 9.00

godz. 10.00

sala

sala

2at

TO

C101

C00

2bt

RZ

-

B202

2ct

PK

B102

-

2dt

MM

B105

-

3at

DG

C101

-

3bt

DR

B103

-

3ct

MB

-

B103

3dt

AM

B4

-

3et

DH

C109

-

4bt

MO

B104

-

4ct

KK

C100

-

4dt

AJ

B201

-

4et

AK

-

B100

2az

KI

B3

-

2bz

SK

-

B105

2el

PG

B202

-

3az

KT

B203

-

3ez

RY

B204

-

Uczniowie rozwiązanej klasy 1et przychodzą do szkoły na godz. 9.00 do klas 2at i 2dt wg informacji o przydziale podanym przez dziennik elektroniczny.

Godzina 11.00 – wszyscy uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej spotkają się na akademii w sali gimnastycznej.

Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych przejdą do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Przydział sal podano poniżej:

klasa

wychowawca

sala lekcyjna

1at

Magdalena Grabowska

B201

1bt

Sławomir Jósiak

B203

1ct

Bożena Rawicka-Łukaszczyk

B204

1ml

Arkadiusz Konarzewski
(w zastępstwie wychowawcy TK)

B100

1mm

Lucyna Hasse-Muller

B202

1k

Łukasz Orchowski

C2

 

podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat 1


W sprawie: Spotkania organizacyjnego Rodziców uczniów klas pierwszych

Informuję wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych, że w środę 30 sierpnia 2017 roku o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Podczas spotkania Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych przedstawi Rodzicom wychowawców poszczególnych klas oraz przekaże niezbędne informacje organizacyjne dotyczące m. in. funkcjonowania Komitetu Rodzicielskiego.
Wychowawcy klas przedstawią harmonogram roku szkolnego oraz zbiór niezbędnych informacji o funkcjonowaniu uczniów w nowej szkole
(m.in. program bezpłatnych podręczników dla rodzin 3+ oraz praktyczna nauka zawodu).

Bardzo proszę Sz. Państwa Rodziców uczniów o przybycie na to spotkanie, ponieważ ze względów organizacyjnych będzie kilka ważnych dokumentów do podpisania. Proszę również o przygotowanie finansowe, zgodnie z informacją, jaką szkoła przekazywała podczas procesu rekrutacji (obóz integracyjny, identyfikatory dostępu i ubezpieczenie uczniów).

Spotkanie odbędzie się w sali A1 - wejście z  holu głównego szkoły.

Spotkania Rodziców z wychowawcami odbędą się wg przydziału sal poniżej:

oddział sala
1at B201
1bt B203
1ct B204
1ml D107 (Ośrodek Egzaminacyjny)
1mm B202
1k C100

 

podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Opracowanie: IK

początek strony