gora

Komunikaty dla rodziców i uczniów

Odwiedziny

 

Komunikat  4 - 2018/2019                     

 

 

 

 

Komunikat  3 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań organizacyjnych wychowawców z Rodzicami uczniów  klas programowo wyższych

Zgodnie z harmonogramem Roku Szkolnego 2018/2019, we wtorek 11.09.2018  o godzinie 17.00 odbędą się spotkania organizacyjne
z wychowawcami klas, za wyjątkiem klas pierwszych. Tematem wiodącym spotkań jest organizacja roku szkolnego.
Harmonogram spotkań jest następujący:

oddział

wychowawca

sala

2at

MG

B1

2bt

SJ

B203

2ct

B204

3at

TO

B3

3bt

RZ

B202

3ct

PK

B102

3dt

MM

B105

4at

DG

C101

4bt

DR

B4

4ct

MB

B100

4dt

AM

B103

4et

DH

C109

2mm

LM

B201

2ml

TK

D107

2k

ŁO

C2

3az

KI

C100

3bz

SK

B200

3el

PG

B104

 

Wszystkie zajęcia lekcyjne w dniach spotkań z wychowawcami odbywają się wg normalnego planu lekcji.


Zmiany:          lekcje 12 - 1T - PD etyka - zwolniona

                      lekcje 12, 13 - 3ct - TK  PDiNPS - zwolniona

                      lekcja 12 - 4ct - AZ  POiZPS - B208

Uczniów proszę o przypomnieniu rodzicom o terminach zaplanowanych spotkań.

podpisał:
mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Komunikat  2 - 2018/2019                     

W sprawie: Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w poniedziałek 3 września 2018 roku rozpocznie się nowy rok szkolny. Harmonogram inauguracji jest następujący:

Godzina 9.00 – spotkanie uczniów klas programowo wyższych z wychowawcami. Przydział sal lekcyjnych zostanie podany odrębnym Zarządzeniem.

Godzina 11.00 – wszyscy uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej spotkają się na akademii w sali gimnastycznej.
 Obowiązuje strój odświętny, ponieważ jest to ważne wydarzenie w życiu szkoły i nowych uczniów.

            Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych przejdą do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Przydział sal podano poniżej:

oddział sala
1at B102
1bt B100
1ct B204
1dt B105
1me B3
1ml B4
1k B104

Podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk – wicedyrektor

 

 

Komunikat  1 - 2018/2019                     

W sprawie: Spotkań organizacyjnych wychowawców z Rodzicami uczniów  klas pierwszych

Informuję wszystkich Państwa Rodziców i Opiekunów, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 16.30.

Podczas spotkania Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych przedstawi Rodzicom wychowawców poszczególnych klas oraz przekaże niezbędne informacje organizacyjne dotyczące m. in. funkcjonowania Komitetu Rodzicielskiego.
Wychowawcy klas przedstawią harmonogram roku szkolnego oraz zbiór niezbędnych informacji o funkcjonowaniu uczniów w nowej szkole
(m.in. program bezpłatnych podręczników dla rodzin 3+ oraz praktyczna nauka zawodu).

Bardzo proszę Sz. Państwa Rodziców uczniów o przybycie na to spotkanie, ponieważ ze względów organizacyjnych będzie kilka ważnych dokumentów do podpisania. Proszę również o przygotowanie finansowe, zgodnie z informacją, jaką szkoła przekazywała podczas procesu rekrutacji (zajęcia integracyjne, identyfikatory dostępu i ubezpieczenie uczniów). Dla uczniów wszystkich klas zaplanowane są terenowe zajęcia integracyjne, który odbędą się w dniach 10 - 14.09.2018 roku (zgrupowanie jednodniowe) na terenie Exploseum w Bydgoszczy

Spotkanie odbędzie się w sali A1 - wejście z  holu głównego szkoły.

Spotkania Rodziców z wychowawcami odbędą się wg przydziału sal poniżej:

oddział sala
1at B102
1bt B100
1ct B204
1dt B105
1me B3
1ml B4
1k B104

 

mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

Opracowanie: IK

początek strony