gora

Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych

Odwiedziny

 


 

Uwaga uczniowie klas trzecich gimnazjów!!!

 

Kalendarz naboru

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych zostały ogłoszone.

Ze względu na ochronę danych osobowych listy są dostępne jedynie w szkole.
 


Kandydaci zakwalifikowani proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się
w sekretariacie szkoły celem pobrania skierowania
na badanie lekarskie lekarza medycyny pracy.
 
 

Bezpośrednio po badaniu w Wojewódzkiej Przychodni Medycyny Pracy
należy dokonać potwierdzenia woli nauki
(złożenie podpisu osobiste rodzica ucznia niepełnoletniego lub osobiste ucznia pełnoletniego)
i uzupełnienie wymaganych dokumentów, w tym zaświadczenie lekarza medycyny pracy i karta zdrowia ucznia (z gimnazjum);
Kandydaci na młodocianych pracowników ( lakiernik) składają potwierdzenie pracodawcy
o przewidywanym zawarciu umowy o pracę z wybranym warsztatem;

Ostateczny termin potwierdzenia woli nauki upływa z dniem 24.07.2017 o godz. 15.00


W terminie do   26.07.2017 do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły.


podpisał: mgr inż. Ireneusz Kulczyk - przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Wykaz podęczników znajdziesz tutaj.
 

 

Opracowanie: IK

początek strony