.

Druki szkolne

 

Aktualne na Rok Szkolny

Rodzaj druku

Uwagi
2008-2009 Lista obecności rodziców na spotkanie klasowe  
2009-2010 Protokół spotkania z rodzicami uczniów  
2010-2011 Deklaracja uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce  
2012-2013 Zmiana deklaracji uczestnictwa ucznia w katechezie/etyce  
2013-2014 Oświadczenie rodziców-opiekunów o wyjściu dziecka poza teren szkoły  
2014-2015 Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym podpisane przez wychowawcę
2015-2016 Upomnienie do rodziców o obowiązku szkolnym 2 podpisane przez dyrektora
2016-2017 Wniosek o zwolnienie ucznia z ćwiczeń na lekcji wf  
2017-2018 Blokady w planie lekcji  
2018-2019 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  
  Zaświadczenie o ocenach - technikum samochodowe 311[52] wypełnia wychowawca
  Zaświadczenie o ocenach - technikum samochodowe 311513 wypełnia wychowawca
  Zaświadczenie o ocenach - zasadnicza szkoła samochodowa 723[04] wypełnia wychowawca
  Zaświadczenie o ocenach - zasadnicza szkoła samochodowa 723103 wypełnia wychowawca
  Zaświadczenie o ocenach - zasadnicza szkoła samochodowa 741203 wypełnia wychowawca
  Karta wycieczki szkolnej wypełnia kierownik wycieczki
  Regulamin wycieczki szkolnej ZSS wypełnia kierownik wycieczki
  Umowa przewozu osób wzór ustalony przez WE UM Bydgoszczy
  Karta obiegowa ucznia  
  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa  
  Wniosek urlopowy  

 

Sporządził:IK

początek strony