gora

Rekrutacja uczniów
do Zespołu Szkół Samochodowych

Odwiedziny

 

 
I
nformacja o wolnych miejscach do Zespołu Szkół Samochodowych
do nauki w roku szkolnym 2018/2019

Zespół Szkół Samochodowych dysponuje wolnymi miejscami w następujących oddziałach:

Technikum Samochodowe
  Technik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.18 ukierunkowanie mechaniczne
  Technik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.12 ukierunkowanie elektromechaniczne
  Technik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.18 ukierunkowanie mechaniczne
  klasa wioślarska 
       
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 12 Samochodowa
  Mechanik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.18  
  Elektromechanik pojazdów samochodowych kwalifikacja MG.12  
  Lakiernik kwalifikacja MG.27 Młodociany pracownik
  Kierowca mechanik kwalifikacja AU.04  

We wszystkich oddziałach ilość miejsc jest ograniczona.

Zainteresowani kandydaci powinni w terminie do 31 sierpnia 2018 roku złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
  • 2 fotografie
  • karta zdrowia z gimnazjum

O przyjęciu do szkoły decyduje indywidualnie Dyrektor Szkoły w oparciu o wyniki kandydata, w ramach wolnych miejsc w oddziałach.

 

mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

**************************************************

 

Spotkanie organizacyjne wychowawców z Rodzicami uczniów  klas pierwszych

Informuję wszystkich Państwa Rodziców i Opiekunów, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 16.30.

Podczas spotkania Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych przedstawi Rodzicom wychowawców poszczególnych klas oraz przekaże niezbędne informacje organizacyjne dotyczące m. in. funkcjonowania Komitetu Rodzicielskiego.
Wychowawcy klas przedstawią harmonogram roku szkolnego oraz zbiór niezbędnych informacji o funkcjonowaniu uczniów w nowej szkole
(m.in. program bezpłatnych podręczników dla rodzin 3+ oraz praktyczna nauka zawodu).

Bardzo proszę Sz. Państwa Rodziców uczniów o przybycie na to spotkanie, ponieważ ze względów organizacyjnych będzie kilka ważnych dokumentów do podpisania. Proszę również o przygotowanie finansowe, zgodnie z informacją, jaką szkoła przekazywała podczas procesu rekrutacji (zajęcia integracyjne, identyfikatory dostępu i ubezpieczenie uczniów). Dla uczniów wszystkich klas zaplanowane są terenowe zajęcia integracyjne, który odbędą się w dniach 10 - 14.09.2018 roku (zgrupowanie jednodniowe) na terenie Exploseum w Bydgoszczy

Spotkanie odbędzie się w sali A1 - wejście z  holu głównego szkoły.

Spotkania Rodziców z wychowawcami odbędą się wg przydziału sal poniżej:

oddział sala
1at B102
1bt B100
1ct B204
1dt B105
1me B3
1ml B4
1k B104

 

mgr inż. Ireneusz Kulczyk - wicedyrektor

 

**************************************************

Pierwsze Drzwi Otwarte za nami...

W sobotę 17 marca 2018 roku w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów gimnazjum przed zbliżającym się naborem do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. Tu znajdziecie relacje fotograficzną z tego wydarzenia.

**************************************************

Ponadto:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2018/2019
 

 

Opracowanie: IK

początek strony